Rada Federacji Uchwałą nr 8/2010 przyjęła obowiązujący wzór obrączki Polskiej Federacji Ornitologicznej.

 Poszczególne pola zawierają:
1. Znak Polskiej Federacji Ornitologicznej
2. Rok hodowlany
3. Cecha identyfikacyjna hodowcy
4. Cyfrowe oznaczenie wewnętrznej średnicy obrączki
5. Numer obrączki

Cecha identyfikacyjna hodowcy, w skrócie CIH,  to unikatowy symbol hodowli członka stowarzyszenia należącego do Polskiej Federacji Ornitologicznej. Tylko członek stowarzyszenia może posiadać CIH i zamawiać obrączki hodowlane PFO. Obrączki na przyszły sezon hodowlany zamawia się w stowarzyszeniu jesienią roku poprzedzającego sezon hodowlany (w późniejszych terminach realizowane są dodatkowe zamówienia). Dla każdej rasy kanarków i innych ptaków egzotycznych określona jest wewnętrzna średnica obrączki. Dla większości kanarków średnica ta wynosi 2,9 mm.  

Kolor obrączki obowiązujący w danym roku określa Światowa Konfederacja Ornitologiczna (C.O.M.).

Zakładanie obrączek u kanarków zależnie od rasy ptaków i intensywności karmienia młodych odbywa się od 4 do 7 dnia od wyklucia.
Obrączki zakłada się na prawą nóżkę ptaka, kierunek pionowych znaków od głowy do palców patrząc w naturalnej postawie ptaka. Poniżej rysunek obrazujący sposób zakładania obrączki.