Najbliższe spotkanie hodowców odbędzie się w niedzielę 6 listopada 2022 roku o godzinie 10.00  w Sosnowieckim Centrum Organizacji Pozarządowych plac Kościuszki 5 w Sosnowcu.

Na zebraniu między innymi  zajmiemy się sprawami dotyczącymi Ornitologicznych Mistrzostw EGZOTA 2022 – zgłaszanie ptaków, sprawy organizacyjne oraz Ornitologicznych Mistrzostw Polski.

Zapraszamy