Hodowców Egzoty zapraszam po odbiór obrączek w dniu 13 grudnia w godzinach 10.00-10.30 na plac przed Sosnowieckim Centrum Organizacji Pozarządowych.

Dostępny będzie również nowy numer kwartalnika Ptaki Hobby.

Zbieramy zapisy na kalendarz Egzota 2020 - format a3, 13 stron z ptakami hodowców Egzoty. Koszt 20 zł 

Hodowcy mający zaległosci w opłaconych składkach proszeni są o kontakt ze skarbnikiem. Zaległości w opłatach za rok 2020 wiążą się ze skreśleniem z listy członków Egzoty.