Walne Sprawozdawczo-wyborcze Zebranie Członków ZHK EGZOTA odbędzie się w niedzielę 12 marca o godzinie 10.00 w Sosnowieckim Centrum Organizacji Pozarządowych w Sosnowcu, Placu Kościuszki 5.

Plan zebrania

  1. Otwarcie zebrania
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania
  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Przyjęcie i zatwierdzenie rocznych sprawozdań Zarządu i Komisji Kontroli Wewnętrznej
  5. Wybory do Zarządu Związku i Komisji Kontroli Wewnętrznej
  6. Ustalenie wysokości składek członkowskich na lata 2024-28r
  7. Wybór delegatów na Zebrania Polskiej Federacji Ornitologicznej
  8. Inne sprawy - wolne wnioski, zapytania
  9. Zamkniecie obrad