Walne Sprawozdawczo Zebranie Członków ZHK EGZOTA odbędzie się w niedzielę 10 marca o godzinie 10.00 w Sosnowieckim Centrum Organizacji Pozarządowych w Sosnowcu, Placu Kościuszki 5.

Plan zebrania

  1. Otwarcie zebrania
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania
  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Przyjęcie i zatwierdzenie rocznych sprawozdań Zarządu i Komisji Kontroli Wewnętrznej
  5. Inne sprawy - wolne wnioski, zapytania
  6. Zamkniecie obrad